Met ambitie naar amplitie

Linata Rutgers

Fire starter werk 3.0

Geld is niet langer leidend. Generatieverschillen worden groter en daarbij speelt de digitalisering, robotisering, vergrijzing, ontgroening, diversiteit én krapte op de arbeidsmarkt. Onderwerpen waar je als werkgever, als je over 10 jaar nog wilt bestaan, over na moet denken. Werken gaat over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Als je werkt wil je van waarde zijn en ervaren dat je waarde toevoegt. Je wil ergens bij horen, het wij-gevoel voelen. Het vergt een transitie van een voor gedefinieerde, procesmatige omgeving naar een mensgerichte omgeving waar de medewerker het podium krijgt om leiderschap te tonen, te verbinden en zo tot een maximaal resultaat te komen. Hiermee creëer je betrokkenheid en optimaliseer je het werkvermogen van je medewerkers. Oftewel je zorgt voor amplitie! Maar wat betekent dit begrip precies? Hieronder leggen wij dit uit aan de hand van bekende begrippen.

Curatie

Richt zich op het herstellen (behandelen) van problemen zoals verzuim en werkstress door het inzetten van interventies.

Preventie

Focust op het voorkomen van problemen zoals verzuim en werkstress door het inzetten van interventies.

Amplitie

Focust op het bevorderen, vermeerderen en vergroten van een positief werkvermogen en een positieve werkomgeving waarin iedere medewerker zelf kan zorgen voor bevlogenheid en welbevinden.

Instagram_Post_–_3
Scroll naar boven