Dé ontrafelsessies voor een mensgerichte aanpak

Van zakelijke instrumentele oplossingen
naar zingeving voor medewerkers

HR en hun directies hebben gemeenschappelijke doelen en belangen. Maar, tijdens de dagelijkse gang van zaken zijn de perspectieven toch wel eens verschillend. De neuzen staan soms gewoon niet volledig dezelfde kant op. Dit maakt een goede uitvoering van de gekozen koers, of juist het aanscherpen van een bestaande visie, onnodig ingewikkeld.
Samen hierop de focus leggen is lastig door de dagelijkse drukte. Dit is jammer want jullie willen hetzelfde: een organisatie waar de mens centraal staat.
WIJ HELPEN!

Géén armpje drukken

Tot elkaar komen is geen kwestie van armpje drukken en ‘overtuigen van eigen gelijk’. De verschillende perspectieven vanuit HR en directie juist ontrafelen en daar vooral de kansen pakken. Het vraagt alleen wel om lef, geduld, focus en een juiste plan van aandacht.

Durf eens met andere ogen te kijken.
Mensgericht zijn vraagt om elke dag het goede voorbeeld te geven én zuinig met je mensen om te gaan. 

Het vraagt om expliciet maken wat vaak nog impliciet blijft.

Denk bijvoorbeeld aan het motiveringsgesprek; daarvan vindt HR dat het anders kan en moet. Directie geeft aan dat het een plicht is voor alle managers om deze ieder jaar te houden met alle mensen. Maar hoe doe je dat dan met een span of support van 100 mensen of meer? Hiervoor vinden we andere oplossingen die geen centen kosten maar wel veel tijd en ruimte opleveren! Dat wil je toch?

Contact footer
arm

Een mensgerichte organisatie begint bij directie/bestuur & HR. 
Creëer samen een frisse en vooral heldere context. Waar werken we naartoe?

Directie/bestuur

 • eenduidige focus 
 • vlijmscherpe kaders
 • het goede voorbeeld zijn
 • hardop leren uitspreken wat de verwachtingen zijn
 • volwaardig partnerschap tussen directie/bestuur en HR
 • de rol als zingever is in plaats van werkgever

HR

 • nieuwe rol als partner in plaats van dienstverlener
 • een aanbod met focus op het versterken van de mens in de organisatie
 • een focus op vaardigheden, welzijn, welbevinden, gedrag en maatwerk
 • de mens centraal in plaats van processen en systemen
 • focus!

Door de ontrafelsessies stellen wij jullie vragen die vaak niet gesteld worden of onder tafel blijven. 
Expliciet maken, wat vaak impliciet blijft! 

LEF om samen de volgende stap te zetten? Start nu met 

knop-ontrafel
foto-1

de 

Met een breed scala aan ontrafelvragen gestoeld op strategisch management, veranderkunde, communicatie- en organisatie psychologie nemen we jullie mee door de 4 fases van transformatie naar een mensgerichte organisatie.

Verander je de context, dan verander je de inhoud.

knoppen-iconen
knop-balk-groen

Juist in de onverwachte bochten in de reis naar gezamenlijke groei, vinden we creatieve mogelijkheden.

Dé ontrafelsessies - wat zijn het?

Praktisch
 • 5 tot 10 sessies van á 2-3 uur
 • het aantal benodigde sessies bepalen we gezamenlijk
 • spiegel- en sparmomenten tussendoor
 • fysiek en online
Output
 • rol van HR en bestuur/directie scherp krijgen
 • gedrag eraan verbinden en elkaar op aanspreken
 • inclusief output d.m.v. praatplaten, video, korte verslagen e.a.
 • vlijmscherpe basis om de rest van de organisatie in te gaan
 • ambitie niveau mensgerichte organisatie
 • constante ontwikkeling voor een langdurige & sterke samenwerking
https://www.werk30.nl/wp-content/uploads/2022/05/cropped-favo-werk-3-0.jpg
Ontrafelsessies

We starten met een inspiratiesessie om jullie los te maken voor de 4 fases van transformatie.

Daarna leggen we zowel directie/bestuur als HR de volgende vraag voor: ‘Wat is een mensgerichte organisatie?’

Dit maken we de overeenkomsten en verschillen zichtbaar en gaan we kijken naar de kansen en bedreigingen.

We maken het expliciet en maken besluiten.

En lastbut not least, gaan jullie concreet aan de slag met het HOE en het DOEN. Want als je niks doet, gebeurt er ook niks. Wij helpen met het definiëren van het HOE. En heel eerlijk, die HOE is per organisatie toch net weer even anders.

Wist je dat er momenteel geweldige subsidies beschikbaar zijn die jullie helpen om de eerste investering naar mensgericht werken deels terug te verdienen? Dat klinkt goed toch! Neem gerust contact op, we vertellen er graag meer over.

Geen tijd hiervoor?
Dan is het extra nodig.

knop1

Laten we kennismaken,
overleggen, aftasten.

Dan nemen we je mee in de essentie van de ontrafelsessies en horen we graag alles over jullie.

Bel of mail.
Wat jou het beste past.

linata@werk30.nl
0592 399067

Alle neuzen dezelfde kant op

Door te doen gebeurt het. Wij helpen jullie doen!

Ontrafelsessies voor HR & directies/bestuur zodat jullie
werven, verzuim en verloop in de vingers hebben

Door te vertragen en te ontrafelen, versnellen we de transformatie.
We streven naar méér dan alleen instrumentele oplossingen.
We streven naar een betekenisvolle verandering om te
komen tot een gemeenschappelijke en
toekomstbestendige visie op het
inrichten van een
mensgerichte
organisatie.

foto-2
knop-kop-koffie

Door te doen gebeurt het.
Wij helpen jullie doen!

Bel, mail of app
Wat jullie het beste past.

humanimpact@werk30.nl
0592 399067
06 21238309

 

SUBSIDIE MOGELIJKHEDEN NAAR MENSGERICHT WERKEN

Wist je dat er momenteel geweldige subsidies beschikbaar zijn die jullie helpen om de eerste investering naar mensgericht werken deels terug te verdienen? Dat klinkt goed toch! We vertellen er graag meer over. Neem contact op via bovenstaande gegevens.

Wij zijn er voor:                                                                                   

knop4
knop-groen
knop2
Scroll naar boven